Hvordan foregår første behandling?

Første samtale

Første gang hos Krop360, starter vi med at du fortæller om dine gener – der spørges ind til problemet og dit helbred generelt. Du vil blive udspurgt om operationer, medicinbrug, fald og skader, samt infektioner – fx lungebetændelser. Vi vil også spørge ind til stressniveau, da dette kan en stor indvirken på behandlingseffekten – læs her hvorfor.

Derefter laves der en grundig undersøgelse, hvor du skal være i undertøj – tag derfor hensyn til dette og tag praktisk undertøj på.

Selve undersøgelsen

Inden den manuelle undersøgelse, laves relevante sikkerhedstests – bliver der fundet noget her, henvises der videre til egen læge, hvis det vurderes nødvendigt.

Derefter undersøges det pågældende område, for at finde hvad der giver symptomet.