Hvordan foregår første behandling?

Første samtale

Første gang hos Krop360, starter vi med at du fortæller om dine gener – der spørges ind til problemet og dit helbred generelt. Du vil blive udspurgt om operationer, medicinbrug, fald og skader, samt infektioner – fx lungebetændelser. Vi vil også spørge ind til stressniveau, da dette kan en stor indvirken på behandlingseffekten – læs her hvorfor.

Derefter laves der en grundig undersøgelse, hvor du skal være i undertøj – tag derfor hensyn til dette og tag praktisk undertøj på.

Selve undersøgelsen

Inden den manuelle undersøgelse, laves relevante sikkerhedstests – bliver der fundet noget her, henvises der videre til egen læge, hvis det vurderes nødvendigt.

Derefter undersøges det pågældende område, for at finde hvad der giver symptomet.

Resten af kroppen undersøges for bevægelsesmæssige begrænsninger og der laves en vurdering om de har betydning for symptomet. Ved meget komplekse symptombilleder er der oftest flere forskellige problemer oven i hinanden og her behandles det mest tydelige problem først.